Bydelsdag på Kolstad/Saupstad

Bli med på å skape en trivelig bydel! Benytt muligheten til å synliggjøre din forening eller bedrift.

Det arrangeres bydelsdag ved Kolstad Fotball Klubbhus og i området rundt.  

Saupstad frivilligsentral inviterer alle engasjerte enkeltpersoner, butikker, lag og foreninger som har lyst å synliggjøre sin virksomhet gjennom stands med aktiviteter, informasjon, smaksprøver eller annet.

Aktivitetene skal passe for både barn og voksne.


Arrangører:

Saupstad frivilligsentral, lag og foreninger, næringsliv og offentlige enheter i området

Følg med i Kalenderen neste gang det er bydelsdag! 

Velkommen :)

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral