Styret ved Saupstad Frivilligsentral

Styret i Saupstad frivilligsentral, etter årsmøtet 27.2.2020


Leder: Gunnar Halstadtrø, Røde Kors

Nestleder: Heidi Sætherhaug, Nærmiljø. 

Styremedlem: Magnus Odden, Nærmiljø

Styremedlem: Trygve Fætten, Trondheim kommune

Styremedlem: Guri Troøien, Røde kors

Varamedlem: Cheik Adama Traore, Nærmiljø

Varamedlem: Mihriban Mazlum, Nærmiljø


Valgkomité

Leder: Aud Bjørkum

Medlem: Omid Rasouli

Medlem: Søren Richard Nilsen 

Varamedlem: Mohammed Ahmed Mohammed Yahya 

 

 

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2022 © Saupstad frivilligsentral