Mandag 13 November
Kl. 12:00 - 14:00, Revegården, Midteggen Borettslag, Saupstadringen 57C
Hyggetreff
Hyggetreff på Revegården

Frivillige ved Saupstad frivilligsentral ønsker velkommen til kaffe og en hyggelig prat. 

Kom alene eller sammen med noen du kjenner. Vi starter med 10 min "bøy og tøy" og fokuserer på balanse. Vi håper å se deg :)

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral