Familielørdag

Har du ekstra tid til å bruke på aktiviteter med barn? Vi ønsker deg som frivillig på familielørdager ❤️

Familielørdager 

Kreative verksted for barn, for eksempel påskeverksted eller juleverksted. Familielørdager gjennomføres ca 6-7 ganger i året og holdes på møterommet på Saupstad bibliotek.

Frivillige 

Frivillige planlegger verkstedet, lager maler på forhånd og hjelper barna på verkstedet. 

Følg med i kalenderen neste gang det er familielørdag. 

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral