Språkkafe

Språkcafé er et uformelt treffsted for innvandrere som ønsker å trene på norsk. Hver Onsdag kl. 13.00-14.30 på Saupstad Bibliotek.

Språkkafe

Språkkafé er et uformelt treffsted for innvandrere som ønsker å trene på norsk. Hver Onsdag kl. 13.00-14.30 på Saupstad bibliotek.

Frivillige

Vi trenger frivillige som kan bidra som samtalepartnere- slik kan flest mulig få praktisere norsk. Det er ulike tema som tas opp hver gang, avhengig av hva de som kommer, ønsker å snakke om.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral