Besøksvenn hjemme

Mange mennesker er ensomme og ønsker noen som kommer på besøk. Du og den du besøker kan gå en tur, dra på kafe eller andre aktiviteter. Både mennesker som bor hjemme og mennesker på helsehus har behov for besøksvenn.

Besøksvenner

Besøksvenner er frivillige medmennesker som kan komme på besøk, bli med ut på aktiviteter, gå på tur eller butikken sammen. 

Vi har dessverre mangel på besøksvenner og kan derfor ikke love at vi finner en. 

Frivillige

Mange mennesker er ensomme og ønsker noen som kommer på besøk. Du og den du besøker kan gå en tur, dra på kafe eller andre aktiviteter som begge to liker. 

Som besøksvenn undertegner du en taushetserklæring. 

Ønsker du å bli Besøksvenn, har du også mulighet til å melde deg på kurs gjennom Røde Kors. Her lærer du om din rolle som frivillig slik at du føler trygghet som Besøksvenn og vet hva som forventes av deg. Du lærer om taushetsplikt og etiske utfordringer knyttet til det å være Besøksvenn. Viktige tema er også demens og kommunikasjon med mennesker i sårbare livssituasjoner. I tillegg lærer du også endel om Røde Kors og organisasjonens verdigrunnlag.

Har du litt ekstra tid og ønsker å gi noen en bedre hverdag så ta kontakt med oss.

2020 © Saupstad frivilligsentral