Folkehelseuka

Folkehelseuka arrangeres hvert år i uke 37, fra 10.-17. September, med ulike arrangement.

Om Folkehelseuka

Vi arrangerer konserter, trim og mye mer i løpet av uka, og i samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet. 

Når og hvor skjer Folkehelseuka?

I uke 37. Programmet kommer.

Målgruppe

Alle: Skoler, barnehager, seniorer. 

Hva kan frivillige bidra med?

I Folkehelseuka kan frivillige bidra med det meste: Følge beboere på Helsehuset til og fra arrangement, koke kaffe, underholde, rigge, markedsføre, planlegge, m.m.

Invitasjon:

Har du lyst å synliggjøre din aktivitet på et åpent arrangement for hele bydelen? Her kan lag og foreninger på Saupstad/Kolstad og Flatåsen vise frem sine aktiviteter onsdag 15. September kl. 18-21 i gamle Kiwilokalet eller Saupstad Bydelskafe. Det blir også zumba for alle, musikk og mulighet til å kjøpe mat.

Bakgrunnen for arrangementet: Trondheim Kommune kommer ikke til å arrangere Folkehelseuka i år. Men Saupstad Frivilligsentral vil gjerne markere uka i nærmiljøet og samle arrangement i bydelen som kan gå under en paraply- folkehelse for alle- uansett alder. Vil dere bli med?

Det er snakk om uke 37, fra mandag 10. September.

Hva gjør du hvis du er lag/forening?
Meld inn ditt arrangement- så lager jeg en felles plakat- for å synliggjøre alt som skjer på Saupstad.

Hva gjør du hvis du er frivillig som vil bidra?
Det er mange oppgaver som vi trenger frivillige til. Bare meld deg til sentralen- så finner vi en oppgave!

Hva er folkehelse?
Folkehelse er alt som gjør at vi holder oss friske- både fysisk og psykisk- og har ingen alder!

Hva skjer så langt?

Tirsdag 11. September: Møteplassen har Seniorvariete. Arr: Midt i Blinken
Onsdag 12. September: Zumba for alle v/ Ane Strømman kl. 11-12 på Storstua/Søbstad helsehus.
Onsdag 12.September: Åpent arrangement med stands, zumbadans, musikk, mat.
Torsdag 13. September: Arr for hjemmeboende seniorer på Storstua.

Kom med tilbakemeldinger/ innspill innen fredag 24. August hvis dere ønsker å komme på plakaten:-)


2020 © Saupstad frivilligsentral