Saupstad Bydelsfestival

Saupstad Bydelsfestival arrangeres hvert år i sommerhalvåret. Festivalen er en dugnad med alle lag og foreninger, det lokale næringsliv og det offentlige etater.

Velkommen til bydelsfestival på Saupstad. 

Det blir et arrangement med et variert og familievennlig program med blant annet: 

Ansikt maling, foredrag, sjakk, ponniridning, ... og mye mer. 

Det blir servering og god underholdning. 

Velkommen :)

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral