Saupstad Bydelskafé

016 (1)

Om Saupstad Bydelskafé                      

Saupstad Bydelskafé- Kafeen i ditt nærmiljø

Bydelskafeen på dagtid er din nærmiljøkafé- her kan du møte kjente, spise matpakken, kjøpe deg en kopp kaffe eller en salat fra salatbaren, lese en avis eller glede deg over kunst som barn og unge i nærmiljøet har laget.

Du finner Saupstad Bydelskafé på Saupstadsenteret, i tilknytning til Søbstad helsehus.

Saupstad Bydelskafé på kveldstid

På kveldstid har lag og foreninger mulighet til å låne lokalene til ulike aktiviteter og åpne arrangement.

I 2015 finansierte Områdeløft Saupstad-Kolstad et prosjekt som ble kalt "Nye Saupstad bydelskafé" drevet av Saupstad Frivilligsentral. Målet var å revitalisere bydelskafeen i form av utsmykninger og tilrettelegge for utlån og aktivitet utenfor ordinær åpningstid.

Kafeen har slik fått et skikkelig løft!. Mari Asmervik, arkitekt og designer, står bak utsmykningene på fasaden og innendørs.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2023 © Saupstad frivilligsentral