Språkkafe

Språkcafé er et uformelt treffsted for innvandrere som ønsker å trene på norsk. Hver Onsdag kl. 13.00-14.00 på Saupstad bibliotek.

Språkkafe

Språkkafé er et uformelt treffsted for innvandrere som ønsker å trene på norsk. Hver Onsdag kl. 13.0-14.00 på Saupstad bibliotek.

Frivillige

Vi trenger frivillige som kan bidra som samtalepartnere- slik kan flest mulig få praktisere norsk. Det er ulike tema som tas opp hver gang, avhengig av hva de som kommer, ønsker å snakke om.

Neste Språkkafe

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 01.06 13:00 Språkkafé Saupstad bibliotek
Ons 08.06 13:00 Språkkafé Saupstad bibliotek
Ons 15.06 13:00 Språkkafé Saupstad bibliotek

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2022 © Saupstad frivilligsentral