Trimpoeng

Saupstad Frivilligsentral har nå fått egen trim-app, og vil starte en liten konkurranse. Alle som er med 10 ganger eller mer innen 31.mai vil være med i trekning av diverse premier.

Aldersgruppe: For alle

For å være med må du ha en smart-telefon for å laste ned appen og lage en egen bruker.
Her er link til hvordan du laster ned appen:  https://info.trimpoeng.no

Appen vil være under stadig utvikling, så det er bare å komme med forslag til hvilke ruter/punkter som vi skal ta med.

Kontakt

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim v/Saupstad Frivilligsentral - Postboks 129 Sentrum
7400 Trondheim

Organisasjonsnummer
971543884

Sosiale media

2022 © Saupstad frivilligsentral